ติดตั้ง Facebook Social Plugins ( Like Button )

วิธีการติดตั้ง Facebook Social Plugins : Like Button บนเว็บไซต์ของคุณ

เข้าไปที่นี่ Like Button
จะพบส่วนของการใส่ข้อมูลและการนำ Code ไปติดที่เว็บไซต์

 

 

1. ขั้นตอนใส่ข้อมูล 

โดยมีรายละเอียดการใส่ข้อมูลมีดังนี้

 •       URL to Like : ใส่ url ของเว็บไซต์
                   
 •       Send Button: จะเป็นการเลือกว่าให้แสดงปุ่ม send button ด้วยหรือไม่
                   
                   
 •       Layout Style: กำหนดรูปแบบการแสดงผลของปุ่ม โดยมีให้เลือกดังนี้ ‘standard’, ‘button count’ , ‘box count’

                   

 •       Width: กำหนดความกว้างของการแสดงผล
     
 •       Show faces: เลือกแสดง profile picture หรือไม่

    

 •       Font: กำหนดรูปแบบของตัวอักษร โดยมีให้เลือกดังนี้ ‘arial’, ‘lucida grande’, ‘segoe ui’, ‘tahoma’, ‘trebuchet ms’, ‘verdana’
   
 •       Color Scheme: กำหนดรูปแบบสีของการผลของปุ่ม โดยมีให้เลือกดังนี้ ‘light’, ‘dark’

                     

 •       Verb to display: กำหนดคำพูดและรูปแบบที่จะใช้ในปุ่มโดยมีให้เลือกดังนี้ ‘like, ‘recommend’

                    

2. ขั้นตอนการนำ Code ไปติดตั้ง

เมื่อใส่ url และกำหนดข้อมูลต่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Get Code เพื่อทำการเอา Code นี้ไปติดที่เว็บไซต์ โดยมีให้เลือกการนำไปใช้งาน 2 แบบคือ HTML และ XFBML

 •      ขั้นตอนการนำเอา Code แบบ HTML ไปใช้งาน
                 
 •      ขั้นตอนการนำเอา Code  แบบ XFBML ไปใช้งาน
                 

 

Engoy this post ?
Subscribe to our RSS Feed, Follow us on Twitter or simply recommend us to friends and colleagues!